Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Γενικά

Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ορίζει πως η Mind Business Ltd. (από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως “Mind Business” ή “Εμείς” ή “μας”) επεξεργάζεται δεδομένα, είτε πρόκειται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων για άτομα που είναι συνδρομητές, μεσολαβητές ή άλλα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Mind Business ή οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται με αυτά τα μέρη) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όταν τα δεδομένα που κρατούνται αφορούν άτομα, αυτό το έγγραφο ορίζει επίσης τα δικαιώματα των ατόμων αυτών όσων αφορά αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Αυτή η ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (EU General Data Protection Regulation “GDPR”). Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ειδοποίηση περί απορρήτου ή αιτήματα σχετικά με κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να απευθύνονται στο [email protected]

2. Ποιοι είμαστε

Η Mind Business είναι εταιρία δημιουργίας και παροχής δημιουργικού περιεχομένου. Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην οδό P.O.BOX 22684 Nicosia 1523 CYPRUS. Προσπαθούμε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς όταν πρόκειται για θέματα ιδιωτικότητα. Εξασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοι μας έχουν την κατάλληλη κατάρτιση για να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα άμεσα και σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς. Επίσης, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε εφαρμόζουν τα ίδια υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς σε ότι αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα που εφαρμόζουμε και εμείς.

3. Τα προσωπικά σας στοιχεία

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο μας, τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διαδικτυακά μας κανάλια διαφήμισης ή κάνετε εγγραφή σε διάφορους διαγωνισμούς μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα νέα και τις υπηρεσίες μας. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες και σε περίπτωση που επιλέξετε να

μην το κάνετε, ενδέχεται να μην λάβετε πληροφορίες που αφορούν εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές και ειδήσεις. Τα προσωπικά στοιχεία που θα σας ζητήσουμε να παράσχετε είναι τα εξής: 1. Τίτλος 2. Ονοματεπώνυμο 3. Διεύθυνση 4. Τηλέφωνο 5. Email

4. Πως τα χρησιμοποιούμε

Στην Mind Business λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα και θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι οι εξής: 1. Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με νέα τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 2. Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με προϊόντα ή / και υπηρεσίες συνεργατών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 3. Να σας ενημερώσουμε για προωθητικές εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές κ.ά. 4. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εσείς έχετε ζητήσει ή συμφωνήσει. Εδώ στην Mind Business λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα προσωπικά σας δεδομένα και θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά σας στοιχεία επεξεργάζονται και αποθηκεύονται στα κεντρικά μας γραφεία στη Λευκωσία. Θα είναι προσβάσιμα μόνο από τους υπαλλήλους μας στους οποίους έχει δοθεί εξουσιοδότηση να το πράξουν με εχεμύθεια και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη ως παρόχους υπηρεσιών για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι χρήσιμα για τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης μας. Χρησιμοποιούμε το mailchimp.com, ένα ανεξάρτητο παροχέα υπηρεσιών που μας επιτρέπει να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία και εταιρικές ενημερώσεις. Οι ανεξάρτητοι παροχείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες έχουμε ζητήσει από αυτούς. Η Mind Business δεν πρέπει να διεξάγει αυτοματοποιημένες δραστηριότητες λήψεις αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

5. Πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε

Οι πληροφορίες σας θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων. Μετά την ισχύουσα περίοδο διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστραφούν αμετάκλητα, εκτός αν η καταστροφή απαγορεύεται για νομικούς, κανονιστικούς ή τεχνικούς λόγους. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από εμάς για σκοπούς διαφήμισης και ενημέρωσης υπηρεσιών θα διατηρούνται από εμάς μέχρις ότου μας ειδοποιήσετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες. Ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διατήρησης προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε αιτήματα για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων και αιτήματα καταστροφής δεδομένων, θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

6. Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου

Η Mind Business διατηρεί αυτή την Δήλωση Απορρήτου υπό αναθεώρηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι σύμφωνη με οποιεσδήποτε αλλαγές στους νόμους που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Οποιεσδήποτε αλλαγές / ενημερώσεις θα σας κοινοποιηθούν άμεσα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://autokinito.com.cy/

Η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 2 Ιουνίου 2020.

7. Τα δικαιώματα σας

Εάν πιστεύετε ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία σας που διατηρούμε είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε αυτές τις πληροφορίες, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση https://autokinito.com.cy/epikinonia/

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε για το πώς χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή γραπτώς αποστέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση P.O.BOX 22684 Nicosia 1523 CYPRUS. Εμείς θα εξετάσουμε το παράπονο σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιλύσουμε το ζήτημα.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στη διεύθυνση:

Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία, P.O. Box 23378, 1682 Λευκωσία Tηλ: +357 22818456 Fax: +357 22304565 Email: [email protected]