Το Πρωτάθλημα Κλασικών Αυτοκινήτων ΟΚΑΚ διοργανώνεται κάθε χρόνο και προορίζεται για οδηγούς και συνοδηγούς που είναι ενεργά μέλη των Λεσχών της Ομοσπονδίας. Το Πρωτάθλημα αποτελείται από έξι αγώνες ακριβείας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ενώ οργανώνεται ξεχωριστά για οδηγούς και συνοδηγούς. Υπάρχουν επίσης έπαθλα για κατηγορίες αυτοκινήτων (Β έως Η). Τα έπαθλα και οι διακρίσεις θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες σε ειδική τελετή, όταν το πρωτάθλημα ολοκληρωθεί μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους. Οι γενικοί κανονισμοί που ισχύουν για όλα τα Ράλι Ακριβείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας FIVA θα τηρούνται για τους διαγωνισμούς/ Ράλι Ακριβείας που αποτελούν το πρωτάθλημα, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην κάθε περίπτωση.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν το πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένης της τελικής απόφασης για τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους εξής:

  • Πρόεδρος: Πρόεδρος ΟΚΑΚ
  • Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραμματέας OKAK
  • Τεχνικός Σύμβουλος: Συντονιστής Εκδηλώσεων OKAK
  • Μέλη: Επτά (7) άτομα που διορίζονται και εκπροσωπούν την κάθε Λέσχη της ΟΚΑΚ

Σε περίπτωση προσφυγής σε σχέση με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα χειριστεί την υπόθεση και η απόφαση του εν λόγω οργάνου θα είναι τελεσίδικη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΙ

Το πρωτάθλημα διοργανώνεται ξεχωριστά για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς. Ενθαρρύνεται όπως το αρχικό πλήρωμα που δηλώνει συμμετοχή (οδηγός, συνοδηγός) παραμένει το ίδιο σε όλους τους διαγωνισμούς που είναι μέρος του πρωταθλήματος. Αλλαγές στον προκαθορισμένο οδηγό ή συνοδηγό επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, εφόσον οι αντικαταστάσεις γνωστοποιούνται επίσημα στην Οργανωτική Επιτροπή. Οι οδηγοί πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας οδήγησης και να έχουν πληρωμένη τη συμμετοχή τους ως μέλη σε οποιαδήποτε από τις Λέσχες της Ομοσπονδίας. Οι συνοδηγοί πρέπει να έχουν πληρωμένη τη συμμετοχή τους ως μέλη σε οποιαδήποτε από τις Λέσχες της Ομοσπονδίας.

Εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό, άλλα άτομα μπορεί να βρίσκονται στο όχημα κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών, εφόσον το επιτρέπει η επίσημη χωρητικότητα των καθισμάτων του αυτοκινήτου.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιος άλλος εκτός από τον καθορισμένο οδηγό ή συνοδηγό παίρνει τη θέση του στο αυτοκίνητο, για οποιοδήποτε μέρος του πρωταθλήματος, χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων την Οργανωτική Επιτροπή, ο εν λόγω καθορισμένος οδηγός ή συνοδηγός αποκλείεται από το πρωτάθλημα.

Ιστοσελίδα/Website: www.okak.org.cy.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν έγκυρο Πιστοποιητικό FIVA και πρέπει να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

B: 1/1/1905 – 31/12/1918

C: 1/1/1919 – 31/12/1930

D: 1/1/1931 – 31/12/1945

E: 1/1/1946 – 31/12/1960

F: 1/1/1961 – 31/12/1970

G: 1/1/1971 – 31/12/1979

H: 1/1/1980 και μέχρι ορίου ηλικίας 30 ετών

Το όχημα που έχει δηλωθεί αρχικά, μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, εφόσον το αυτοκίνητο που το αντικαθιστά έχει επίσημα δηλωθεί στην Οργανωτική Επιτροπή.

Όλα τα οχήματα που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα θα εξετάζονται από τους τεχνικούς σε κάθε διαγωνισμό. Τα στοιχεία που εξετάζονται, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος εγγράφου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα αποτελείται από ένα μέγιστο αριθμό 6 Ράλλυ Ακριβείας και ελάχιστο 5. Οι διαγωνισμοί είναι οι εξής:

A/A

Ημερ.              Εκδήλωση                                                       Διοργανωτής(τές)

1 13/01/2019   Πρωτοχρονιάτικο Ράλλυ και Περιήγηση         (Όλες οι Λέσχες Μέλη της OKAK)

2 06/04/2019   48 Ώρες Κύπρος Πρώτη Μέρα                       (Όλες οι Λέσχες Μέλη της OKAK)

3 07/04/2019   48 Ώρες Κύπρος Δεύτερη Μέρα                     (Όλες οι Λέσχες Μέλη της OKAK)

4 02/06/2019   Ράλι ΣΙΠΑΚ                                                     ΣΙΠΑΚ

5 12-13/10/2019 Platres Classic                                            ΛΕΣΠΑ-ΦΙΠΑ

6 01/12/2019 Ράλι Μαργαρίτα                                                ΛΕΠΑΛ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα θα επιθεωρούνται από τους ελεγκτές της κάθε μίας από τις έξι διοργανώσεις/διαγωνισμούς. Οι ελεγκτές θα είναι εγκεκριμένοι από την OKAK. Ο ελεγκτής επιτρέπεται να εξετάσει τα οχήματα που συμμετέχουν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την οποία ισχύει συγκεκριμένος διαγωνισμός του πρωταθλήματος. Οι ελεγκτές των αγώνων του Πρωταθλήματος για το 2019 θα είναι οι εξής:

Aρ.      Εκδήλωση                                                       Ελεγκτής

1          Πρωτοχρονιάτικο Ράλλυ και Περιήγηση         Ανδρέας Ισαίας

2          48 Ώρες Κύπρος Πρώτη Μέρα                       Πέτρος Κατσιολούδης

3          48 Ώρες Κύπρος Δεύτερη Μέρα                     Πέτρος Κατσιολούδης

4          Ράλι ΣΙΠΑΚ                                                     Νίκος Νικολάου

5          Platres Classic                                                Ηλίας Φιλιππίδης

6          Ράλι Μαργαρίτα                                              Robert Bearns

ΠΟΙΝΕΣ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Το σύστημα βαθμολογίας του πρωταθλήματος για τον οδηγό και τον συνοδηγό είναι ξεχωριστό και θα βασίζεται σε βαθμούς ποινής. Οι βαθμοί θα συλλέγονται από κάθε διαγωνισμό του πρωταθλήματος ξεχωριστά για τον οδηγό και τον συνοδηγό, με βάση τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου διαγωνισμού ως εξής:

Αποτέλεσμα                            Βαθμοί Ποινής

1ος Γενικής Κατάταξης           1

2ος Γενικής Κατάταξης           2

3ος Γενικής Κατάταξης           3

4ος Γενικής Κατάταξης           4

5ος Γενικής Κατάταξης           5

6ος Γενικής Κατάταξης           6

κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όλοι οι βαθμοί ποινής θα προστεθούν ξεχωριστά για τους οδηγούς και συνοδηγούς. Ο οδηγός με τον μικρότερο αριθμό βαθμών ποινής θα ανακηρυχθεί Πρώτος της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος Οδηγών. Ο οδηγός με τον δεύτερο μικρότερο αριθμό βαθμών ποινής θα είναι Δεύτερος της Γενικής Κατάταξης και ο οδηγός με τον τρίτο χαμηλότερο αριθμό σημείων ποινής θα είναι ο Τρίτος της Γενικής Κατάταξης. Το ίδιο σύστημα θα εφαρμοστεί στην κατάταξη των συνοδηγών.

Συνοψίζοντας:

Πρώτος Οδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος          Ένα Έπαθλο

Δεύτερος Οδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος        Ένα Έπαθλο

Τρίτος Οδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος              Ένα Έπαθλο

 

Πρώτος Συνοδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος     Ένα Έπαθλο

Δεύτερος Συνοδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος   Ένα Έπαθλο

Τρίτος Συνοδηγός της Γενικής Κατάταξης του Πρωταθλήματος       Ένα Έπαθλο

 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα θα βασίζονται στα καλύτερα αποτελέσματα για τους 5 από τους 6 διαγωνισμούς του πρωταθλήματος, όπως θα υποβληθούν από τον οδηγό και τον συνοδηγό αντίστοιχα στο τέλος του πρωταθλήματος μετά από αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής. Κάθε οδηγός και συνοδηγός υποχρεούται να αγωνιστεί για τουλάχιστον πέντε από τους έξι αγώνες για να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα αποτελέσματα, θα επιλέγεται ο οδηγός ή ο συνοδηγός του παλαιότερου οχήματος αναφορικά με το έτος κατασκευής.

Μετά την ανακοίνωση των τριών πρώτων οδηγών, θα αποφασιστούν τα Βραβεία Κατηγορίας Αυτοκινήτου. Το ίδιο σύστημα βαθμών ποινής, με συμμετοχή σε τουλάχιστον 5 αγώνες/διαγωνισμούς και τα καλύτερα αποτελέσματα για τους 5 από τους 6 αγώνες, θα εφαρμοστούν και για τα έπαθλα της κατηγορίας αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα που θα σχετίζονται με τους οδηγούς που έχουν βραβευθεί στη γενική κατάταξη θα αποκλείονται από τα βραβεία κατηγορίας.

Τα βραβεία για τις κατηγορίες αυτοκινήτων είναι τα εξής:

B: 1/1/1905 – 31/12/1918       Δύο Έπαθλα

C: 1/1/1919 – 31/12/1930       Δύο Έπαθλα

D: 1/1/1931 – 31/12/1945       Δύο Έπαθλα

E: 1/1/1946 – 31/12/1960       Δύο Έπαθλα

F: 1/1/1961 – 31/12/1970       Δύο Έπαθλα

G: 1/1/1971 – 31/12/1979       Δύο Έπαθλα

H: 1/1/1980 και μέχρι ορίου ηλικίας 30 ετών  Δύο Έπαθλα

 

Θα δοθούν έπαθλα σε συγκεκριμένη κατηγορία, αν στην κατηγορία εκείνη θα αγωνίζονται τουλάχιστον τρία (3) ή περισσότερα οχήματα στο πρωτάθλημα.

Ιστοσελίδα/Website: www.okak.org.cy.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα αποτελέσματα της κατηγορίας, επιλέγεται το παλαιότερο όχημα σε σχέση με το έτος κατασκευής.

Στα έπαθλα κατηγορίας αυτοκινήτων δίνονται δύο έπαθλα ανά αυτοκίνητο, ανά κατηγορία, ένα για τον οδηγό και ένα για τον συνοδηγό.

Οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικά με όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος, όχι αργότερα από 15 (δεκαπέντε) ημέρες μετά την ανακοίνωση των Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα πρέπει να υποβάλουν προσωπικά την αίτηση συμμετοχής τους στην Οργανωτική Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να υποβάλουν αντίγραφα της άδειας οδήγησης, της έγκυρης κάρτας μέλους της Λέσχης της ΟΚΑΚ στην οποία ανήκουν και τα ακόλουθα στοιχεία για το αυτοκίνητο τους: MOT, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, πιστοποιητικό ασφάλισης, πιστοποιητικό FIVA και άδεια κυκλοφορίας. Στη Λεμεσό, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον κ. Στέφανο Φράγκο στο γραφείο του “Στέφανος Φράγκος Motors”, Λεωφ. Ομονοίας 82 Λεμεσός, τηλ .: 25560099, 25561770. Κινητό: 99642799. Στη Λευκωσία, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην κ. Στέλλα Γαβριήλ στο Γραφείο της Ομοσπονδίας, οδός Χρυσάνθου Μυλωνά 12, Λευκωσία, τηλ./ φαξ: 22333899.

Το τέλος συμμετοχής ορίζεται στα € 50 (Πενήντα Ευρώ) για τον Οδηγό και € 50 (Πενήντα Ευρώ) για τον Συνοδηγό και περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην τελετή απονομής. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του τέλους συμμετοχής) πριν από την έναρξη του πρώτου διαγωνισμού πρωταθλήματος του έτους (13/01/2019).

Εάν ο οδηγός ή ο συνοδηγός αντικατασταθεί, το τέλος έχει ως εξής:

  • Εάν ο οδηγός ή ο συνοδηγός είναι δικαιούχοι για το πρωτάθλημα: €50 (πενήντα ευρώ) έκαστος.
  • Εάν ο οδηγός ή ο συνοδηγός δεν είναι δικαιούχοι για το πρωτάθλημα: €10 (Δέκα Ευρώ) ανά διαγωνισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς ή να αναβάλει ή να ακυρώσει το πρωτάθλημα για οποιονδήποτε λόγο θεωρεί απαραίτητο.

Το μήλο σίγουρα, αυτή τη φορά, έπεσε κάτω από τη συγκεκριμένη μηλιά. Φυσιολογικά λοιπόν, ο Μίλτος Σουτζιής, μαθαίνοντας από μικρός τα μυστικά του χώρου, αλλά και αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες δίπλα από τον πατέρα του, θα ήταν έκπληξη να μην ακολουθούσε την ίδια (ειδική) διαδρομή. Με το πέρας των σπουδών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την απόκτηση του BA Business Management (Marketing), επέστρεψε πίσω στην Κύπρο όπου βοήθησε στη δημιουργία της ιστοσελίδας autokinito.com.cy. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, αφού είναι μόλις 27 χρόνων, ήδη μετρά στο ενεργητικό του περισσότερες από 20 συμμετοχές σε αποστολές στο εξωτερικό, οι οποίες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις αυτοκινήτων, συμμετοχή σε διεθνή σαλόνια και κάλυψη αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού.