Πρόστιμο €50 στους ποδηλάτες χωρίς προστατευτικό κράνος

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Γνωστοποίηση του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων που καθορίζει τον τύπο προστατευτικού κράνους που πρέπει να φέρουν κατάλληλα προσδεδεμένο, οι ποδηλάτες και οι επιβάτες ποδηλάτων, σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022 (Ν. 135(I)/2022). Η ισχύς της Γνωστοποίησης είναι άμεση από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

podilato -cyclist - κράνος - ποδήλατοΥπενθυμίζεται ότι, με βάση το Νόμο Ν.135(I)/2022, τόσο οι ποδηλάτες όσο και οι τυχόν επιβάτες πρέπει να φέρουν, υποχρεωτικά, κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος. Από την 1η Φεβρουαρίου, 2023, μη συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση συνιστά αδίκημα. Ποδηλάτης ή επιβάτης ποδηλάτου, που παραλείπει να φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος, διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, ενώ με βάση τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2022 (Ν. 137(I)/2022), προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος,με καθορισμένο πρόστιμο τα €50.

Η Γνωστοποίηση καθορίζει ότι ο τύπος του προστατευτικού κράνους για τους ποδηλάτες θα πρέπει να πληροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, να αναφέρεται ρητά ότι προορίζεται τουλάχιστον για ποδηλάτες και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE. Το υπό αναφορά πρότυπο κράνους αφορά στο ευρωπαϊκό και εθνικό πρότυπο ΕΝ 1078:2012+A1 για ποδηλάτες, αλλά και για χρήστες skateboards και rollerskates.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπό αναφορά προβλεπόμενος τύπος προστατευτικού κράνους μπορεί να χρησιμοποιείται και από χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (e-scooters), σύμφωνα με σχετική Γνωστοποίηση του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7 Οκτωβρίου 2022 (Κ.Δ.Π.391/2022).

Για σκοπούς ενημέρωσης, σημειώνεται ότι με βάση το πρότυπο CYS ΕΝ 1078:2012+A1, το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση με τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. αναφορά στο πιο πάνω πρότυπο,
  2. το όνομα ή το λογότυπο του κατασκευαστή,
  3. το μοντέλο του προστατευτικού κράνους,
  4. σαφή αναφορά ότι προορίζεται για χρήση τουλάχιστον από ποδηλάτες,
  5. το μέγεθος ή εύρος μεγεθών, ώστε να είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρανίου του χρήστη για τον οποίο προορίζεται,
  6. βάρος κράνους (σε γραμμάρια),
  7. έτος και τρίμηνο κατασκευής και
  8. συνοδευτικά προειδοποιητικά κείμενα για περιορισμούς στη χρήση.

Εναλλακτικά, για μικρά παιδιά ηλικίας μέχρι 14 χρόνων, ο τύπος του προστατευτικού κράνους για τους ποδηλάτες ή επιβάτες ποδηλάτων θα πρέπει να πληροί το πρότυπο CYS ΕΝ 1080:2013 και να φέρει σήμανση Δήλωσης Συμμόρφωσης: CE.

Το μέτρο της χρήσης προστατευτικού κράνους για ποδηλάτες αποτελεί αναγνωρισμένο μέτρο οδικής ασφάλειας και σύσταση Διεθνών Οργανισμών, που εμπλέκονται στα θέματα της οδικής ασφάλειας. Στη διεθνή βιβλιογραφία τεκμηριώνεται ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους από ποδηλάτες, μειώνει το ρίσκο σοβαρών κρανιο-εγκεφαλικών τραυματισμών, κατά 69% και θανατηφόρων τραυματισμών, κατά 65%. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, προτρέπει τους ποδηλάτες και επιβάτες ποδηλάτων, καθώς και τους χρήστες των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, να φέρουν κατάλληλα προσδεδεμένο το προστατευτικό τους κράνος, πρωτίστως για τη δική τους ασφάλεια.

Δείτε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κυπριακής αγοράς (Τιμες/Εξοπλισμός) - electric cars cyprus - Σχεδίο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων

Ακολουθήστε μας στο INSTAGRAM και στο FACEBOOK

Petros Soutzis has spent 39 years as a motoring journalist, driven by his passion, dedication, and extensive experience in everything related to cars. As a Cypriot journalist, he is the only representative from his country in the COTY committee (Car of the year). He is also a Vice President and a founding member of the Autobest Association, which elects the European Best Buy Car of the Year. These same qualities have been the cornerstone of autokinito.com.cy, which has become the go-to site for everyone who loves cars, motorsports, or anyone simply interested in purchasing a car in Cyprus.