Αδιαμφισβήτητα η υπερθέρμανση του πλανήτη με συνέπεια την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγχρονη πρόκληση και δημιουργεί πεδίο ανησυχίας, προβληματισμού και συζητήσεων σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Η Toyota Motor Europe (TME) στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής πρόκλησης 2050,  ανακοίνωσε ότι έχει πετύχει αποκλειστική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές λειτουργίες και εγκαταστάσεις της, κατά το έτος 2019.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις της Toyota περιλαμβάνουν 9 εργοστάσια παραγωγής, 14 αποθήκες & κέντρα διανομής εξαρτημάτων, 7 κέντρα διανομής  αυτοκινήτων, 29 Εθνικές Εταιρείες Marketing και Πωλήσεων (NMSC), τα κεντρικά γραφεία της TME και τα υποκαταστήματά της, καθώς και το Τεχνικό Κέντρο της Toyota (Toyota Technical Centre).  Οι παραπάνω εγκαταστάσεις είχαν από κοινού μια συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 500 GWh.

Η Toyota Κύπρου, παραμένοντας προσηλωμένη στο όραμά της για έναν καλύτερο κόσμο με συνθήκες ευημερίας και ειρήνης για όλους, σε μια κοινωνία που θα βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αδρανής στην πρόκληση αυτή και γι’ αυτόν τον λόγο έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων και ενεργειών, προάγοντας την περιβαλλοντική αειφορία, στο πλαίσιο του οράματος της υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Πρόκλησης 2050 που προωθεί η Toyota σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα η Toyota Κύπρου, προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργειακή απόδοση των γραφείων και των κτηριακών εγκαταστάσεών της στη Λευκωσία, έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση από Διεθνή Οργανισμό που τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την αξιοποίησή τους προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις όποιες περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, καθιστώντας τη λειτουργία τους φιλική προς το περιβάλλον.

Η Toyota Κύπρου, παράλληλα, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, μέσω του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές της ευθύνες, με έναν συστηματικό τρόπο, ώστε να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Στόχος της Toyota Κύπρου από την υιοθέτηση και εφαρμογή του παραπάνω συστήματος είναι να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο περιορισμός των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων γενικότερα, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους και τέλος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών (όσον αφορά σε θέματα παραγωγικότητας, αποβλήτων, συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, γραφειοκρατίας κ.α.).

Η Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050 που προωθεί η Toyota σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο εστιάζει στις παρακάτω βασικές αρχές – στόχους:

α) Τα Νέα οχήματα να έχουν μηδενικές εκπομπές CO2.

β) Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε όλη τη διάρκεια ζωής των οχημάτων.

γ) Μηδενικές Εκπομπές CO2 για τα εργοστάσιά της.

δ) Ελαχιστοποίηση και βελτιστοποίηση της χρήσης νερού.

ε) Δημιουργία κοινωνίας και συστημάτων βασισμένων στην ανακύκλωση.

ζ) Δημιουργία μιας μελλοντικής κοινωνίας σε αρμονία με τη Φύση.

Η σημαντική συμβολή της Toyota στην υιοθέτηση πρακτικών που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία δεν περιορίζεται στους παραπάνω στόχους, αλλά διαρκώς διευρύνεται και προσαρμόζεται, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από τις ραγδαίες περιβαλλοντικές αλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η τεχνολογία Toyota Hybrid έχει συμβάλει στην εξοικονόμηση περισσότερων από 77εκατ. τόνων εκπομπών CO2, γεγονός που φέρνει την εταιρεία ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της να μειώσει τις εκπομπές CO2 των οχημάτων της κατά 90% έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν το 2010.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην κυπριακή αγορά, η Toyota Κύπρου έχει διαθέσει, μέχρι σήμερα, πέραν των 3.700 υβριδικών – ηλεκτροκίνητων οχημάτων Toyota & Lexus, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των ρύπων και άλλων επιβλαβών αεριών, ενώ την ίδια στιγμή το προηγούμενο έτος, το ποσοστό πωλήσεων υβριδικών – ηλεκτροκίνητων οχημάτων, έχει ξεπεράσει το 50.7% επί του συνόλου των πωλήσεων της εταιρείας.

Η Toyota Κύπρου δηλώνει παρούσα και αναλαμβάνει ενεργή δράση για να ακολουθήσει και η Κύπρος την τροχιά της εξέλιξης για έναν κόσμο περιβαλλοντικά εναρμονισμένο, φιλικό προς τη φύση και εν τέλει βιώσιμο και ειρηνικό προς τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του.

 

Το μήλο σίγουρα, αυτή τη φορά, έπεσε κάτω από τη συγκεκριμένη μηλιά. Φυσιολογικά λοιπόν, ο Μίλτος Σουτζιής, μαθαίνοντας από μικρός τα μυστικά του χώρου, αλλά και αποκτώντας μοναδικές εμπειρίες δίπλα από τον πατέρα του, θα ήταν έκπληξη να μην ακολουθούσε την ίδια (ειδική) διαδρομή. Με το πέρας των σπουδών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την απόκτηση του BA Business Management (Marketing), επέστρεψε πίσω στην Κύπρο όπου βοήθησε στη δημιουργία της ιστοσελίδας autokinito.com.cy. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, αφού είναι μόλις 27 χρόνων, ήδη μετρά στο ενεργητικό του περισσότερες από 20 συμμετοχές σε αποστολές στο εξωτερικό, οι οποίες περιλαμβάνουν παρουσιάσεις αυτοκινήτων, συμμετοχή σε διεθνή σαλόνια και κάλυψη αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού.