Επιχορήγηση ύψους μέχρι και €500 για αγορά Αερόσακου Σώματος Μοτοσικλετιστή

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε την έναρξη της Δεύτερης Προκήρυξης Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού.

airbagmotorrad aerosakos  Προκήρυξης Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού.Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 01/03/2023 στις 12:00 μ.μ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy και αφορούν στην επιχορήγηση Γιλέκου Σώματος Μοτοσικλετιστή με ύψος επιχορήγησης μέχρι τα €500 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Σχέδιο είναι τριετούς διάρκειας (2022-2024), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.050.000 για 3 έτη (€350.000 ανά έτος) και το 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία αφού πέραν των 1700 ενδιαφερόμενων υπέβαλαν αίτηση για αγορά Αερόσακου Μοτοσικλετιστή.

Για αγορά προστατευτικού εξοπλισμού τύπου αερόσακου σώματος για μοτοσικλετιστές, το ποσό επιδότησης ανέρχεται στα €500 ή το πραγματικό κόστος αγοράς του, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Το ύψος της επιδότησης θα υπολογίζεται βάσει της τιμής αγοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση δεν αφορά αγορά υπηρεσιών, και το κόστος αγοράς δεν καλύπτει συνδρομές (subscription) για αγορά προστατευτικού εξοπλισμού ή εξασφάλιση προστατευτικού εξοπλισμού με τη μέθοδο ενοικιαγοράς (leasing).airbagmotorrad aerosakos  Προκήρυξης Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και πληρούν όλα τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων τουλάχιστον μιας εκ των κατηγοριών Α ή Α1 ή Α2, και
  • Είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, και
  • Είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ενεργού άδειας κυκλοφορίας μοτοσικλέτας, εγγεγραμμένης στο όνομά τους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.motosafety.gov.cy, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό εγγραφής οχήματος, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων του Σχεδίου και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις θα ταξινομηθούν στις προς έγκριση αιτήσεις. Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, και οι αιτητές θα ενημερωθούν για την προκαταρκτική έγκριση ηλεκτρονικά (μέσω email) ή με γραπτό μήνυμα (sms) ή ταχυδρομικώς.

Στους αιτητές που θα λάβουν προκαταρκτική έγκριση θα δίνεται περίοδος ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης, για υποβολή των δικαιολογητικών στοιχείων για την αγορά εξοπλισμού και στοιχείων λογαριασμού πληρωμής για καταβολή της χορηγίας. Οι αιτητές που θα εξασφαλίσουν προέγκριση, αλλά δεν θα προβούν σε αγορά ή δεν θα υποβάλουν τα απαραίτητα στοιχεία και παραστατικά εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα λάβουν την επιδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι αιτητές έχουν επιχορηγηθεί με την προκήρυξη του σχεδίου το 2022 θα αποκρύπτονται κατά τη διαδικασία προεγκρίσεων και θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή με μήνυμα SMS.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να μελετήσουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις του Σχεδίου στην ιστοσελίδα www.motosafety.gov.cy ή να επικοινωνούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα, πριν την υποβολή αίτησης.

top 10: Δέκα SUV μέχρι 20,000 στην Κύπρο

Ακολουθήστε μας στο INSTAGRAM και στο FACEBOOK